13.02.2023

13.02.2023

Ankara’dan Hatay deprem bölgesine gidecek ve gönüllülerce hazırlanan malzemelerin bölgeye
ulaştırılması için nakliye giderleri karşılanmıştır.

Venue

Venue Text

Organizer

Organizer Text

Bağış Yapın

Günebakan, hemen her kültürde var olan mitolojik bir sembol

© Copyright 2023 by Günebakan Vakfı