Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi

24.03.2023 tarihli ve 25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

Amaç:

Bu politika belgesi Günebakan Aile, Çocuk ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu, üyeler, gönüllüler, çalışanların yanı sıra, ürün veya hizmet temin edilen kişi ve kurumlar, işbirliği yapılan kişi ve kurumlar ve kamu temsilcileri dahil olmak üzere üçüncü taraflarla ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmeyi ve ana akımlaştırmayı amaçlayan temel politikaları ortaya koyar ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet ve ihlal durumlarında gerekli önlemlerin alınması ve koruyucu mekanizmaların kurulmasını taahhüt eder.

Kapsam:

Günebakan Vakfı sosyal eşitsizlikleri deneyimleme biçimlerinin çok çeşitli, iç içe geçmiş ve karmaşık olduğunun/olabileceğinin bilincinde olarak kesişimselliği analitik bir düşünme yöntemi olarak benimser. Bu perspektifle Günebakan Vakfı, toplumsal cinsiyeti tüm çalışma alanlarını kesen bir temel eksen olarak ele alır. Kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet perspektifini sadece kadın ve LGBTİ+’ları ilgilendirdiği düşünülen konulara değil, iç işleyişi de dahil olmak üzere tüm çalışmalarına dahil eder.

Buradan hareketle bu belge, Günebakan Vakfı içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve Günebakan Vakfı işleyişine dair toplumsal cinsiyet eşitliğini ilgilendiren ilkeleri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. İlkeler Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu, üyeler, gönüllüler, çalışanların yanı sıra, ürün veya hizmet temin edilen kişi ve kurumlar, işbirliği yapılan kişi ve kurumlar ve kamu temsilcileri dahil olmak üzere üçüncü taraflarla ilişkiler için geçerlidir.

Politikalar:

  1. Günebakan Vakfı, toplumsal cinsiyete duyarlı bir dile sahiptir. Gerek iç iletişimde gerek paydaşlarla iletişimde kadın ve LGBTİ+ kapsayıcı ve güçlendirici bir dil ve üslup kullanmaya dikkat eder. Cinsiyetçi, ayrımcı, fobik veya şiddet içeren söylemlere ve her tür nefret söylemine, erizahata (mansplaining1 ve manterrupting”e2) müsamaha göstermez.
  2. Kadın ve LGBTİ+’ların karar alma mekanizmalarında etkili ve eşit temsilini sağlar. Günebakan Vakfı çeşitli platformlarda temsiliyetinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.
  3. İşe alımlar dahil olmak üzere çalışmalarında kadın ve LGBTİ+’lara öncelik tanır. Özellikle Günebakan Vakfı çalışma alanlarıyla kesişen konularda emek veren genç araştırmacıları destekler.
  4. Kadın ve LGBTİ+’ların kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimine alan açan, güçlendirici ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
  5. İstihdam politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. Bu doğrultuda ücret eşitliği başta olmak üzere toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam politikaları oluşturur.
  6. İş bölümü yaparken cinsiyet rollerini pekiştirmekten kaçınır. Toplantı notu tutma vb. idari işlerin orantısız olarak kadınlara yüklendiğinin bilincinde olarak bunların eşit bölüşülmesi için çaba gösterir.

7. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ile mobbing’e ve cinsiyetçi ve baskılayıcı davranışlara müsamaha göstermez. Bu doğrultuda önleyici politikaların yanı sıra etkin mekanizmalar oluşturur ve hayatta kalanın beyanını esas alır.

Menü

Bağış Yapın

Günebakan, hemen her kültürde var olan mitolojik bir sembol

© Copyright 2023 by Günebakan Vakfı